O NAS

Przedszkole „Animator” jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach. Powstało dzięki udziale w projekcie "Aby talenty mogły rozkwitać,współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Swoją działalność prowadzi w niezależnej części parterowego budynku szkoły przy ul. Sikorskiego 132. Jest czynne codziennie od 6:30 do 17:30, przez 12 miesięcy w roku.
 
Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym, tworząc oddziały integracyjne w zależności od potrzeb środowiska.
 
Grupą docelową w ciągu 2 lat trwania projektu było 80 dzieci w wieku 3 – 5 lat mieszkających na terenie powiatu m. Gliwice, pow. gliwickiego oraz powiatu m. Zabrze, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zameldowanych w dzielnicy Gliwice Sośnica i Zabrze Centrum Południe.
 
Przedszkole zapewni swoim małym „klientom” nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane podstawą programową oraz bezpieczeństwo i poszanowanie ich praw, ale dodatkowo oferuje zajęcia, stymulujące rozwój fizyczny oraz kształtujące postawę społeczną. Dzieci będą miały możliwość uczenia się języków obcych, brania udziału w zajęciach muzycznych: rytmice, tańcu, w zajęciach sportowych Judo, gimnastyce ogólnorozwojowej oraz w zajęciach komputerowych.

 

Chcemy, aby absolwent przedszkola „Animator” był:

  1. ciekawy świata, samodzielny, zaradny,
  2. rozważny, odpowiedzialny,
  3. uczciwy, prawdomówny,
  4. grzeczny, szanujący innych,
  5. dojrzały społecznie i kompetentny w zakresie gotowości szkolnej,
  6. zmotywowany do nauki,
  7. wyposażony w kluczowe umiejętności i sprawności decydujące o gotowości szkolnej.
Przedszkole przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

W naszym przedszkolu zwracamy również uwagę na zdrową żywność.  Korzystamy z usług cateringu oferującego posiłki związane z produktami spożywczymi - zwłaszcza warzywami i owocami - charakterystyczymi dla danej pory roku.   

 

 

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA